פרטיות


תקנון שימוש באתר

החזרה או החלפת פריטים שנקנו באתר:

במידה ומצא הלקוח שהוא אינו מעוניין בפריט שרכש באתר, יוכל לקבל החזר כספי בהעברה בנקאית עד שבועיים מיום קבלת הפריט ולהחליף בכל פריט אחר הנמצא באתר, שווה ערך כספי.

כדי לקבל החזר כספי על הלקוח לוודא שהמוצר אינו מוכתם ולא נעשה בו כל שימוש. 

על הלקוח להחזיר/לשלוח את מוצר חזרה ל kavakum באמצעות דואר ישראל ו/או שליח. משלוח המוצר יעשה על חשבון הלקוח.

תנאי החזרה או החלפה לפריטים שנקנו באתר:

בכדי להחזיר מוצר, או להחליפו באחר על הלקוח לשלוח את המוצר חזרה ל .kavakum 

**שימו לב: פריטי לבוש יכולים להישלח לאחר שלא נעשה בהם כל שימוש ואינם מוכתמים. לא נוכל לאפשר החלפת/החזרת פריט שנעשה בו שימוש.

קבלת זיכוי על החזרת פריט:

ניתן לקבל זיכוי על המוצר או החזר כספי באמצעות העברה בנקאית.  הזיכוי על פריט שנקנה באתר יתבצע בתוך 14 ימי עסקים מרגע החזרתו.

ביטול עסקה בשל מלאי שאזל:

אם לאחר סיום הקנייה אזל המוצר שבחרתם מן המלאי, ההזמנה לא תתבצע וניצור עמכם קשר דרך על מנת להציע מוצר חלופי או לבטל את החיוב.

תקנון

1    אתר kavakum  להלן: "האתר" הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו איתי אור-סטודיו בתיה הממוקם במבשרת ציון.

 2    פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה" )הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

3    תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין איתי אור, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

4    לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

    1    מובהר כי איתי אור רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

    2    איתי אור שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

    3    תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י איתי אור ו/או מי מטעמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

    4    האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

    5    כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר kavakum מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

-גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים.

-שיתוף ושליחת פריטים מן האתר אל המשתמש ואל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

-הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש. מובהר כי איתי אור אינו מתחייב כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והוא יהיה רשאי לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. 

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, איתי אור רשאי לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. 

מובהר כי התמונות באתר הן להמחשת הגרפיקה המופיעה על החולצות בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע״מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל איתי אור להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית.

נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאיתי אור עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. 

תשלום בעבור רכישה באתר יתבצע או באמצעות כרטיסי אשראי באתר paypal או באמצעות חיוב טלפוני או באמצעות העברה בנקאית. התשלום באמצעות paypal תהיה כרוכה בתוספת עמלה אשר עשויה להתעדכן מעת לעת. 

ההזמנה באמצעות כרטיסי אשראי תבוצע עם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, כשלאחריה תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. 

המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שאיתי אור יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין איתי אור. 

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. 

במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיה איתי אור רשאי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירתו של איתי אור. 

במקרה האמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד איתי אור ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. איתי אור שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת האתר של kavakum אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את איתי אור. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של אתר kavakum הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו. עלות משלוח הינה 20 ש״ח לכל חלקי הארץ באמצעותשירות  דואר רשום. עלות משלוח באזור ירושלים וסביבתה נכון לתאריך 1.11.2017 הינה ללא חיוב ועל פי שקול דעתו של איתי אור.

במידה והחליט הלקוח לבצע משלוח עצמאית באמצעות חברת משלוח יוכל לעשות כן, בתאום טלפוני עם איתי אור ועלות המשלוח תושת על הלקוח בלבד. 

איתי אור אינו אחראי  לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. איתי אור אינו מחויב לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג´ושאינם תלויים באיתי אור. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי איתי אור לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטתו של איתי אור. 

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית איתי אור יהיה רשאי לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי איתי אור אינו מתחייב לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, איתי אור ימסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות בדוא"ל ל serv@kavakum.co.il

בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 21 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. 

ביטול העסקה יבוצע באמצעות שליחת הפריט חזרה לאיתי אור ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש והוא אינו מוכתם. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 21 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות שליחת במוצר חזרה לאיתי אור. 

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד´יש לפנות אל איתי אור בדוא"ל  serv@kavakum.co.il בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאיתי אור ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות העברה בנקאית בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי רק לאחר שהפריט הגיע לאיתי אור בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אחריות, אבטחה ופרטיות

איתי אור ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של איתי אור. אתר kavakum הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות האתר של kavakum מאחר ואיתי אור נעזר בחברה חיצונית (paypal) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. 


מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של איתי אור להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי איתי אור ו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איתי אור. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, איתי אור לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

איתי אור מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, איתי אור יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב איתי אור או ב kavakum ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי איתי אור או אתר kavakum לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי איתי אור צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, איתי אור יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ביטול עסקת הרכישה על ידי איתי אור

איתי אור שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

-אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

-אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.

-בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

-המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באיתי אור ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג´ אחר כלשהו; אם לפי דעתו של איתי אור, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג´ כלשהו.

-בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות איתי אור לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאי איתי אור לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

בוטלה מכירה כאמור איתי אור לא יהיה אחראי ולא ישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

תשלום באמצעות חיוב טלפוני

היה ובחר המשתמש לרכוש ושלם באמצעות חיוב טלפוני ישאיר פרטיו המדוייקים ע״מ שיואל איתי אור לחזור להשלמת הרכישה. 

חיוב באמצעות הטלפון יעשה באמצעות אפליקציה payware המופעלת ע״י חברת ישראכרט.

חיוב עלות הפריט באמצעות הטלפון הוא על פי המידע המופרסם בעמוד הפריט והוא כבר כולל מע״מ ודמי משלוח כפי המצוין באתר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של זיפ במייל:  serv@kavakum.co.il

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) ירושלים ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.